ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ YΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

1. Εισαγωγή

 

1.1 H ιστοσελίδα https://xelixis.net είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης υπηρεσιών Διαδικτύου (φιλοξενία ιστοσελίδων, cloud servers, cloud computing services), και αποτελεί τον επίσημο διαδικτυακό τόπο της επιχείρησης με επωνυμία XELIXIS NET O.E. και διακριτικό τίτλο Xelixis Net, που από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως Πάροχος ή Xelixis.Net, και εδρεύει στην Πάτρα, στην οδό Αλ. Φλέμινγκ 18, με ΑΦΜ 072668283 και ΔΟΥ Γ’ Πατρών, τηλ. 2610272212. Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του δικτυακού τόπου https://xelixis.net καθώς επίσης και των υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοσελίδων που παρέχει ο Πάροχος.

Οι χρήστες/επισκέπτες των ιστοσελίδων μας καθώς και οι χρήστες των υπηρεσιών μας, θα αναφέρονται στο εξής ως “ο Πελάτης”, ασχέτως αν προβούν σε παραγγελίες υπηρεσιών από την Xelixis.Net. Οι συνδρομητές των υπηρεσιών της Xelixis.Net θα πρέπει να έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών μας, προτού προβείτε στη χρήση του δικτυακού μας τόπου ή/και των υπηρεσιών μας.

Η πρόσβαση καθώς και η χρήση του https://xelixis.net καθώς και των υπηρεσιών του Παρόχου, υποδηλώνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων χρήσης των υπηρεσιών που έχει θέσει Πάροχος.

Σε περίπτωση μη αποδοχής από κάποιον Πελάτη, χρήστη, ή εκπρόσωπο χρήστη, οιουδήποτε όρου της παρούσας, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του δικτυακού τόπου https://xelixis.net και των υπηρεσιών του Παρόχου.

 

1.2 Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

 

1.2.1 Αυτή η ιστοσελίδα https://xelixis.net είναι η επίσημη ιστοσελίδα του Παρόχου. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία του Παρόχου και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

1.2.2 Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του Παρόχου ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν τον Πάροχο ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα του Παρόχου ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 

2. Περιγραφή Υπηρεσιών

 

2.1 Γενική Περιγραφή Υπηρεσίας

 

Η Xelixis.Net χρησιμοποιεί τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις Kέντρων Δεδομένων (datacenters), τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό (διαδικτυακοί εξυπηρετητές & τα εξαρτήματά τους, καμπίνες τοποθέτησης εξυπηρετητών, δρομολογητές, καλωδίωση, συστήματα ασφαλείας, παρακολούθησης, ηλεκτροδότησης, πυρόσβεσης κλπ), το δίκτυο διασύνδεσης από και προς τις εγκαταστάσεις καθώς και Λογισμικά διαχείρισης των υποδομών της, που της παρέχουν τρίτοι Προμηθευτές στην Ελλάδα.

H XELIXIS.NET μέσω του διαδικτυακού τόπου https://Xelixis.Net παρέχει στους πελάτες της, την πρόσβαση και τη χρήση των υποδομών της μέσω του Διαδικτύου, με τη μορφή ετήσιων συνδρομών σε υπηρεσίες φιλοξενίας διαδικτυακών ιστοσελίδων.

Με αυτές τις συνδρομές υπηρεσιών, οι Πελάτες μπορούν να αποστέλουν, να αποθηκεύουν και να μεταφορτώνουν στους εξυπηρετητές της XELIXIS.NET, τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την διαδικτυακή τους προβολή και επικοινωνία ή για κάθε νόμιμη και επιτρεπόμενη από την XELIXIS.NET όπως ορίζεται με τους Παρόντες Όρους Χρήσης, ιδιωτική χρήση.

Οι εξυπηρετητές (web servers) της XELIXIS.NET διανέμουν στο διαδίκτυο το αποθηκευμένο σε αυτούς υλικό για την προβολή των πελατών της (ιστοσελίδες, οπτικοακουστικό υλικό, ηλεκτρονική αλληλογραφία κλπ).

Η διακίνηση των δεδομένων (ηλεκτρονικών αρχείων) γίνεται με τη χρήση των καθιερωμένων Διαδικτυακών Πρωτοκόλλων (Internet Protocols), TCP (Transmission Control Protocol) και IP (Internet Protocol), HTTP (HyperText Transfer Protocol, http://), HTTPS (Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer, https://), FTP (File Transfer Protocol), και Email.

Τα δεδομένα των πελατών μπορεί να είναι διαθέσιμα στον καθένα μέσω του η/υ του (πχ ιστοσελίδες) ή σε συγκεκριμένους παραλήπτες (πχ email).

Ο έτερος συμβαλλόμενος (Πελάτης), προτίθεται να ενοικιάσει και να χρησιμοποιήσει το προσφερόμενο από την XELIXIS.NET, τμήμα του εξυπηρετητή για τους δικούς του σκοπούς.

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται ανεπιφύλακτα τους Όρους Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας.

 

2.2 Υπηρεσία Shared Hosting

 

Shared hosting (ή Web hosting ή κοινόχρηστη φιλοξενία ιστοσελίδων ή κοινόχρηστο hosting), είναι η φιλοξενία δεκάδων ή εκατοντάδων ιστοσελίδων στον ίδιο server.

Όλα τα sites μοιράζονται την επεξεργαστική ισχύ (CPU, cores) τη μνήμη (RAM, swap), τους σκληρούς δίσκους (χώρος, I/O), την κίνηση δεδομένων (traffic) και τον Web/Μail/FTP/mySQL/MSSQL server, του server στον οποίο φιλοξενούνται.

 

2.3 Ενδεικνυόμενη Χρήση

 

Η υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες λειτουργίας ΜΙΚΡΩΝ ιστοσελίδων (επιχειρήσεων/ελεύθερων επαγγελματιών, bloggers κτλ).

Η χρησιμοποίηση της υπηρεσίας Shared hosting ΔΕΝ είναι κατάλληλη για φιλοξενία ηλεκτρονικών καταστήματων, ειδησεογραφικών sites, blogs και forum με δεκάδες/εκατοντάδες ταυτόχρονους επισκέπτες (υψηλή επισκεψιμότητα), υψηλή χρήση χώρου στο δίσκο, CPU, RAM, I/O ή traffic.

 

2.4 Ορολογία υπηρεσιών

 

 • H υπηρεσία της φιλοξενίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, ονομάζεται και θα αναφέρεται γενικά στο εξής και σαν hosting, web hosting, φιλοξενία ιστοσελίδων, φιλοξενία ιστότοπων, διαδικτυακή φιλοξενία ιστοσελίδας.
 • Οι ειδικά διαμορφωμένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που χρησιμοποιεί η εταιρία για τις υπηρεσίες της θα αναφέρονται στο εξής και σαν διακομιστές, εξυπηρετητές, servers, web servers.
 • Το περιβάλλον διαχείρισης των υπηρεσιών hosting, θα αναφέρεται στο εξής και σαν Πίνακας Ελέγχου ή Control Panel
 • O διαδικτυακός ιστότοπος, θα αναφέρεται στο εξής και σαν ιστότοπος, ιστοσελίδα, website, web site, site ή domain.
 • Οι διαδικτυακές εφαρμογές θα αναφέρονται και σαν web applications, web εφαρμογές ή απλά εφαρμογές.
 • H ηλεκτρονική αλληλογραφία θα αναφέρεται στο εξής και σαν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, e-mail ή email.
 • Ο λογαριασμός ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα αναφέρεται και σαν διεύθυνση email, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή απλά email.
 • Η αποστολή μαζικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα αναφέρεται και σαν μαζικά μηνύματα email, μαζικά emails, μαζική αλληλογραφία, newsletter, mass email.
 • Ο σκληρός δίσκος σε ένα server θα αναφέρεται και σαν δίσκος, χώρος δίσκου, hard disk ή disk space.
 • Το όνομα χώρου στο διαδίκτυο θα αναφέρεται και σαν όνομα τομέα, domain name ή domain.
 • Μια διεύθυνση ιστού θα αναφέρεται και σαν διαδικτυακή διεύθυνση, διεύθυνση URL, URL ή απλά διεύθυνση.
 • H Κοινόχρηστη Διαδικτυακή Φιλοξενία Ιστοσελίδων (φιλοξενία ιστοσελίδων στον ίδιο server) θα αναφέρεται και σαν κοινόχρηστη φιλοξενία ιστοσελίδων, κοινόχρηστο hosting, απεριόριστο hosting, shared hosting, web hosting, hosting, unlimited web Ηοsting.
 • Η δημιουργία και η αποθήκευση αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων σε ένα server, θα αναφέρεται στο εξής σαν backup ή back up. Η επαναφορά/ανάκτηση δεδομένων από ένα αντίγραφο ασφαλείας θα αναφέρεται και σαν restore backup.
 • Η υπηρεσία λήψης και επαναφοράς backup των αρχείων του Πελάτη, σε εξωτερικούς servers υπό τον έλεγχο της Εταιρίας, θα αναφέρεται σαν managed backup.
 • H λειτουργία Προγραμματισμένη Δημιουργία Αντιγράφων Ασφαλείας θα αναφέρεται σαν Scheduled Backup.
 • Η βάση δεδομένων, θα αναφέρεται στο εξής και σαν database, mySQL ή MS SQL (ανάλογα με τον τύπο της).
 • To online περιβάλλον διαχείρισης μιας βάσης δεδομένων θα αναφέρεται γενικά σαν DB Web Admin, για mySQL βάσεις δεδομένων είναι το phpMyAdmin και για MS SQL Server βάσεις είναι το SSMS.

 

3. Υπηρεσίες και Υποχρεώσεις του Παρόχου

 

3.1 Ο Πάροχος παρέχει τις υπηρεσίες του ως έχουν, χωρίς άλλη υποχρέωση (όπως την εκπαίδευση για την χρήση τους), πέραν της καλής λειτουργίας τους & της παροχής τεχνικής Υποστήριξης σε περιπτώσεις προβλημάτων του μηχανημάτων ή των λογισμικών που έχει εγκαταστήσει σε αυτά ή του δικτύου της.

3.2 Ο Πάροχος γνωστοποιεί στον πελάτη τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) της υπηρεσίας φιλοξενίας ιστοσελίδων .

3.3 Ο Πάροχος αναβαθμίζει σε τακτά χρονικά διαστήματα εγκατεστημένες εφαρμογές που υπάρχουν στους servers του προκειμένου να διατηρεί τα επίπεδα ασφαλείας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και να παρέχει τις πιο πρόσφατες και σταθερές/συμβατές εκδόσεις των Asp.Net, PHP, MS SQL, MySql κλπ.

Ο Πάροχος επιλέγει ημέρες και ώρες με τη λιγότερη δυνατή χρήση του διαδικτύου σε ώρα Ελλάδος για τις εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης του εξοπλισμού και του δικτύου του, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό δεδομένων των συνθηκών και των απαιτήσεων των εργασιών της.

Πριν από κάθε προγραμματισμένη αναβάθμιση των υπηρεσιών του, ο Πάροχος στέλνει ειδοποιήσεις στους πελάτες του. Σε περιπτώσεις έκτακτης ή επείγουσας αναβάθμισης ή εργασίας συντήρησης/αποκατάστασης, θα κάνει το καλύτερο δυνατό για την έγκαιρη ενημέρωση των Πελατών του.

3.4 Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη προκύπτει από αυτές τις αναβαθμίσεις καθώς και από την αδυναμία ή απροθυμία του πελάτη να προσαρμόσει τις ιστοσελίδες του στις αναβαθμισμένες εκδόσεις των διάφορων λογισμικών, διαδικτυακών εφαρμογών και προγραμματιστικών γλωσσών διαδικτύου που έχουν εγκατασταθεί στους servers της XELIXIS.NET.

3.5 Ο Πελάτης βεβαιώνει ότι το υλικό που θα “ανεβάζει″ στον server θα είναι έτοιμο και δεν θα χρειάζεται καμία επιπλέον επεξεργασία από τον Πάροχο για να λειτουργήσει. Επίσης ο Πελάτης συμφωνεί ότι έχει τις απαραίτητες γνώσεις για την κατασκευή/δημοσίευση στο Internet των ιστοσελίδων του και ότι ο Πάροχος δεν είναι υπεύθυνος να προσδώσει αυτές τις γνώσεις ή άλλες γνώσεις προγραμματισμού στον Πελάτη ή να τον εκπαιδεύσει. Ο Πάροχος δεν είναι υποχρεωμένος να παρέχει τεχνική υποστήριξη εκτός των περιπτώσεων που καθορίζονται στο παρόν. Ο Πάροχος θα μπορούσε κατ’ εξαίρεσιν, εάν ο ίδιος το επιθυμεί, να παράσχει υποστήριξη και υποδείξεις σε θέματα που δεν σχετίζονται με την φιλοξενία του δικτυακού τόπου (πρόσθετη Τεχνική Υποστήριξη).

3.6 Οποιοδήποτε αίτημα για πρόσθετη Τεχνική Υποστήριξη μπορεί να απορριφθεί από τον Πάροχο με ή χωρίς λόγο. Είναι στην αποκλειστική επιλογή του Παρόχου αν θα παρέχει οποιαδήποτε πρόσθετη Τεχνική Υποστήριξη και αν γίνει μια φορά, μπορεί να διακοπεί οποτεδήποτε χωρίς ειδοποίηση και χωρίς καμία υποχρέωση ή ευθύνη για τον Πάροχο.

3.7 Ο Πάροχος δεν ασκεί έλεγχο στο περιεχόμενο των πληροφοριών που περνάνε μέσα από το δίκτυο των διακομιστών του, επίσης δεν εγγυάται την αξιοπιστία οποιασδήποτε πληροφορίας που εμφανίζεται στο διαδίκτυο διαμέσου ή εξαιτίας των υπηρεσιών του. Επιπλέον δεν εγγυάται την εμπορική ή προσωπική φερεγγυότητα οποιουδήποτε παρουσιάζεται στο διαδίκτυο ή την εκπλήρωση οποιονδήποτε συγκεκριμένων υποσχέσεων/προσφορών από τρίτους και δεν είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε ζημιές μπορούν να συμβούν στον πελάτη ή σε αυτούς που συναλλάσσονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένου και της απώλειας δεδομένων, εξ’ αιτίας καθυστερήσεων, μη παράδοσης εμπορευμάτων ή διακοπής υπηρεσιών για οποιαδήποτε αιτία, λάθος ή παράλειψη.

3.8 Η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας που παρέχεται μέσω του INTERNET είναι υπ΄ ευθύνη αυτού που την χρησιμοποιεί και ο Πάροχος δεν έχει καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή την ποιότητα αυτών των πληροφοριών. Η ταχύτητα σύνδεσης που αναφέρεται στον δικτυακό τόπο αντιπροσωπεύει την ταχύτητα προς το κεντρικό δίκτυο (backbone) και όχι την ταχύτητα από άκρο σε άκρο.

3.9 Ο Πάροχος δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του δικτύου ή του συστήματος και δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία φιλοξενίας θα είναι αδιάκοπη ή δεν θα γίνει κάποιο λάθος, λόγω της ειδικής φύσης του Διαδικτύου (Internet) και των δικτύων μέσω των οποίων διανέμονται οι πληροφορίες.

3.10 Ο Πάροχος, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και περιστάσεις και από οποιαδήποτε αιτία, δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την χρησιμοποίηση, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρει.

3.11 Ο Πάροχος αναβαθμίζει σε τακτά χρονικά διαστήματα τις εγκατεστημένες εφαρμογές που υπάρχουν στους servers του, καθώς και τις πολιτικές ασφάλειας που εφαρμόζει,  προκειμένου να διατηρεί τα επίπεδα ασφαλείας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και για να παρέχει τις πιο πρόσφατες εκδόσεις των Control Panel, asp, asp.net, Ms Sql, php, mysql κλπ. Είναι αποκλειστική υποχρέωση του πελάτη να ενημερώνει αναλόγως τις κωδικοσελίδες του (τον κώδικα asp.net, php, mysql queries, asp κλπ των ιστοσελίδων που ο Πελάτης διατηρεί στον χώρο που του παρέχει ο Πάροχος) έτσι ώστε να είναι συμβατές με τους servers του Παρόχου. Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη προκύπτει από αυτές τις αναβαθμίσεις καθώς και από την αδυναμία ή απροθυμία του πελάτη να προσαρμόσει τις ιστοσελίδες του με τις αναβαθμισμένες εκδόσεις των διάφορων εφαρμογών και προγραμματιστικών γλωσσών Η/Υ που έχουν εγκατασταθεί στους servers του Παρόχου.

3.12 Ο Πάροχος δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή και Τεχνικής υποστήριξης και ο Πελάτης δεσμεύεται με την αποδοχή του παρόντος ότι δεν θα εγείρει κανενός είδους αξιώσεις πέραν αυτών που προβλέπει το SLA του Παρόχου στην σελίδα http://xelixis.net/service-level-agreement-sla/.

3.13 Ο Πάροχος κατά τακτά χρονικά διαστήματα παίρνει αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων των Πελατών που χρησιμοποιούν υπηρεσίες φιλοξενίας στους servers του αποκλειστικά και μόνο για λόγους disaster recovery των Servers. Ο Πάροχος δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το αντίγραφο ασφαλείας δεν είναι ενημερωμένο ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Η ανάκτηση αρχείων από το backup χρεώνεται. Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να τηρεί αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων, των emails και των βάσεων δεδομένων του. Τόσο για λόγους ασφαλείας, αλλά και σύμφωνα με τον όρο 4.11, το αντίγραφο ασφαλείας θα πρέπει να διατηρείται τοπικά, στον υπολογιστή του Πελάτη.

3.14 Ο Πάροχος θα συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές για επιβολή του νόμου και που αφορούν τον χώρο, τα δεδομένα, τα e-mail και το περιεχόμενο του Πελάτη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει τον Πάροχο σε αποκάλυψη όλων των πληροφοριών που έχουν δοθεί στον Πάροχο, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που βρίσκονται στους διακομιστές του Παρόχου, των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του πελάτη.

3.15 Ο Πάροχος δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των υπηρεσιών στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

3.16 Όλοι οι λογαριασμοί web hosting εμφανίζουν αυτόματα μία σελίδα “Υπο Κατασκευή” μόλις ενεργοποιηθούν. Αυτή η σελίδα ενημερώνει τους χρήστες ότι έχει δημιουργηθεί ο λογαριασμός hosting στον Πάροχο. Η σελίδα “Υπο Κατασκευή” μπορεί να αφαιρεθεί από το χρήστη οποιαδήποτε στιγμή, από τη στιγμή που αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό web hosting. Η σελίδα “Υπο Κατασκευή” μπορεί να περιλαμβάνει στοιχεία όπως, (i) συνδέσμους προς υπηρεσίες του Παρόχου, (ii) διαφημίσεις για προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων και (iii) φόρμα αναζήτησης πληροφοριών στο Internet.

 

4. Υποχρεώσεις Πελατών και Μη Επιτρεπτή Χρήση των Servers

 

4.1 Ο Πελάτης αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο του Παρόχου, τις υπηρεσίες που παρέχει και τους servers για:

α. Aποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις.
β. Πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο.
γ. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν έχει δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).
δ. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.
ε. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.
ζ. Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων της.
η. Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.
θ. Παράνομη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

4.2 Ο Πάροχος έχει την δυνατότητα να απορρίψει ή να διαγράψει υλικό που διοχετεύεται στον server που έχει παραχωρήσει, αν αυτό το υλικό αντιβαίνει οποιαδήποτε νομοθεσία σε σχέση με πνευματικά δικαιώματα, copyright, είναι πορνογραφικού, ρατσιστικού ή πειρατικού περιεχομένου (hacking, pirate softwares, warez sites, serial numbers), αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών, την προσπάθεια παράνομης εισχώρησης σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή αντιβαίνει σε οποιονδήποτε άλλο νόμο. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο Πάροχος έχει το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση, να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό και την πρόσβαση στο site μέσω διαδικτύου χωρίς καμία ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκληθούν στον Πελάτη ή σε Τρίτους. Στην συνέχεια ενημερώνει τον πελάτη για να αφαιρέσει το υλικό. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν συμμορφωθεί άμεσα ο Πάροχος έχει δικαίωμα να διαγράψει ολοκληρωτικά τον λογαριασμό.
Επίσης ο Πάροχος έχει την δυνατότητα να απενεργοποιήσει άμεσα τo λογαριασμό φιλοξενίας αν διαπιστωθεί ότι περιέχει malicious, trojan, virus κ.λ.π. αρχεία και να διαγράψει άμεσα τα αρχεία που περιέχει ο λογαριασμός φιλοξενίας χωρίς καμία ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκληθούν στον Πελάτη ή σε Τρίτους.

4.3 Ο Πάροχος ακολουθεί μια πολύ αυστηρή πολιτική για τα spam emails και μπορεί να ακυρώσει τον λογαριασμό πελάτη σε περίπτωση αποστολής ανορθόδοξων/ανεπιθύμητων μαζικών email (spam mail). Ένα email είναι spam όταν στέλνεται σε πολλούς παραλήπτες οι οποίοι δεν έχουν ζητήσει να το λαμβάνουν. Ο πελάτης συμφωνεί να μην αποστέλλει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα είδη e-mail: (α) διαφημιστικά ή πληροφοριακά, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό της εμπορικής διαφήμισης, παρά μόνο σε εκείνους που έχουν ζητήσει ρητά από τον πελάτη τέτοια emails. (β) Ενοχλητικά email, είτε μέσω της γλώσσας που έχουν γραφεί, της συχνότητας που στέλνονται ή το μέγεθος των μηνυμάτων. (γ) chain mails (δ) Bulk διαφημιστικά ή πληροφοριακά Email.
Η Xelixis.Net διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει αν μια ενέργεια του πελάτη θεωρείται ως “spam”, “mail bombing”, ή ” bulk e-mail”. Ο πελάτης που κάνει χρήση των υπηρεσιών του Παρόχου για spamming θα χρεώνεται ένα πoσό για έξοδα διαχείρισης και επανάκτησης του συστήματος. Το ύψος του ποσού καθορίζεται αποκλειστικά από τον Πάροχο.
Για την προστασία των IPs των servers από την εισαγωγή τους σε spam λίστες, η Xelixis.Net εφαρμόζει μηχανισμό ασφαλείας σχετικά με τον επιτρεπόμενο αριθμό των email που στέλνουν οι χρήστες ανά ώρα. Μετά από αίτημα του πελάτη, αυτός ο μηχανισμός μπορεί να γίνει, κατ’εξαίρεση, λίγο πιο ελαστικός, και εφόσον κριθεί από τους διαχειριστές των servers ότι αυτό δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα στην αξιόπιστη λειτουργία της υπηρεσίας αποστολής Emails.

4.4 Οι διαθέσιμοι πόροι του server προορίζονται αποκλειστικά για χρήση εντός των λογαριασμών των πελατών του Παρόχου. Απαγορεύεται η διάθεση πόρων κατά οποιονδήποτε τρόπο σε sites τρίτων με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων αλλά μη περιοριζόμενων σε άντληση γραφικών ή κειμένων από sites τρίτων υλικού που βρίσκεται σε server του Παρόχου, εκτέλεση προγραμμάτων banner exchange κτλ.

4.5 Απαγορεύεται η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στον server ή οποιουδήποτε μηνύματος που αποστέλλεται σε ενοχλητική βάση σε ένα δίκτυο άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένο με αυτό του Παρόχου όπως και η προσπάθεια παράκαμψης αυθεντικοποίησης χρήστη ή ασφάλειας του host, δικτύου ή λογαριασμού. Απαγορεύεται η εισχώρηση σε πληροφορίες που δεν απευθύνονται στον Πελάτη. Απαγορεύεται η παραβίαση της ασφάλειας οποιουδήποτε δικτύου, το Spawning, Port scans, ping floods, packet spoofing, forging router information, denial of service attacks, sniffers, flooding, spoofing, ping bombing, smurfs, winnuke, land, teardrop, η δημοσίευση ιών, η εκτέλεση chat rooms, Internet Relay Chat, IRC bots (όπως το eggdrop), PhpShell και άλλα παρόμοια προγράμματα, το audio, radio και video streaming, το ανέβασμα αρχείων στον server με σκοπό το downloading από το ευρύ κοινό καθώς και gallery sites τα οποία κάνουν υπερβολική χρήση πόρων. Οποιαδήποτε δραστηριότητα, ανεξάρτητα αν θα οδηγήσει σε απώλεια πληροφοριών, θα ερευνηθεί και θα επακολουθήσει κατάλληλη δράση.

4.6 Μη εξουσιοδοτημένα background processes ή εξουσιοδοτημένα background processes τα οποία θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των servers μας, θα έχουν ως συνέπεια την παύση ή και τον τερματισμού του λογαριασμού του Πελάτη.

4.7 Ο Πελάτης συμφωνεί ότι θα κατασκευάζει τις ιστοσελίδες του με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτωση των Servers της Xelixis.Net, περιορίζοντας τη χρήση κώδικα και εφαρμογών που απαιτούν υψηλή επεξεργαστική ισχύ. Η Xelixis.Net έχει δικαίωμα, σε περίπτωση που η ιστοσελίδα του πελάτη είναι η αιτία δημιουργίας προβλημάτων στην παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας στους άλλους πελάτες που βρίσκονται στον ίδιο server, να απενεργοποιήσει άμεσα και χωρίς προειδοποίηση την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του πελάτη. Σε περίπτωση που η Xelixis.Net προβεί σε μία τέτοια ενέργεια, ο πελάτης θα ενημερώνεται σχετικά, και θα πρέπει το συντομότερο δυνατό μεριμνήσει για την εξάληψη του λόγου που οδήγησε στην αναστολή των υπηρεσιών.

4.8 Ο πελάτης συμφωνεί με τους ακόλουθους όρους:

α. Να μην χρησιμοποιεί ίσο ή περισότερο του 25% των πόρων του server για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα των 60 δευτερολέπτων. Αυτό περιλαμβάνει οποισδήπτοτε ενέργειες μπορούν να προκαλέσουν υπερφόρτωση στο server συμπεριλαμβανομένων CGI Scripts, PHP Scripts, ASP scripts, FTP, HTTP, SMTP load κλπ.
β. Να μην εκτελεί οποιοδήποτε αυτόνομο process στο server.
γ. Να μην εκτελεί δαίμονες και οποιασδήποτε φύσης εκτελέσιμα αρχεία που κάνουν υπερβολική χρήση bandwidth, όπως IRCD, chat δαίμονες, .exe, .com κλπ.
δ. Να μην εκτελεί οποιανδήποτε τύπο web Spider ή Indexer (συμπεριλαμβανομένου του Google Cash / AdSpy).
ε. Να μην εκτελεί οποιοδήποτε bit torrent εφαρμογή, track ή client. Απαγορεύεται η φιλοξενία ή διασύνδεση οποιονδήποτε παράνομων διακινούμενων αρχείων.
ζ. Να μην συμμετέχει σε καμιά δραστηριότητα που σχετίζεται με file-sharing & peer-to-peer δίκτυα.
η. Να μην εκτελεί κανέναν gaming server όπως counter-strike, half-life, battlefield1942 κλπ.
θ. Να μην εκτελεί cron tasks & schedule tasks ανά χρονικά διαστήματα μικρότερα των 15 λεπτών.
ι. Να μην χρησιμοποιεί Script για να καλεί οποιοδήπτε αρχείο δεν είναι τοπικό. Η κλήση οποιοδήποτε αρχείου ή url σε απομακρυσμένο διακομιστή πρέπει να δηλώνεται στον Πάροχο όταν αφορά πακέτα φιλοξενίας shared hosting. Ο Πάροχος έχει δικαίωμα να απαγορέψει κάτι τέτοιο χωρίς να το ανακοινώσει στον πελάτη.
κ. Να μην διαθέτει στον server Mailbox το μέγεθος του οποίου να υπερβαίνει τα 500 Mb.

4.9 Databases με μέγεθος μεγαλύτερο των 300MB φιλοξενούνται εφόσον δεν προκαλούν προβλήματα απόδοσης στον server ή δεν γίνεται υπέρβαση χρήσης της CPU και μνήμης που είναι διαθέσιμη σε κάθε λογαριασμό πελάτη. Οι shared MS SQL Databases μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από web εφαρμογές και δεν επιτρέπεται η χρήση τους από desktop ή άλλες εφαρμογές ή από εφαρμογές που δεν φιλοξενούνται στην υποδομή του Παρόχου.

4.10 Ο Πελάτης πρέπει να χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο αποκλειστικά ως ένα συμβατικό Web Site. Η χρήση των υπηρεσιών και του εξοπλισμού του Παρόχου πρέπει πάντα να είναι με τρόπο που να συνάδει με την παρούσα συμφωνία και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βλάπτουν τη λειτουργία του εξοπλισμού ή του δικτύου του Παρόχου. Η χρήση υπερβολικών πόρων του συστήματος δεν είναι αποδεκτή. Σε περίπτωση που η χρήση των υπηρεσιών του Παρόχου από τον πελάτη δημιουργεί, κατά την κρίση του Παρόχου, πέρα από την επιτρεπτά όρια, υπερφόρτωση του εξοπλισμού και των πόρων του Παρόχου, ο Πάροχος μπορεί να αναστείλει την λειτουργία του λογαριασμού μέχρι να καθοριστεί και να επιλυθεί η αιτία της υπερφόρτωσης. Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα εξουδετέρωσης εντατικών μηχανισμών που επιβαρύνουν την CPU. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους Dedicated Servers.

4.11 Ο Πελάτης κατανοεί και συμφωνεί ότι κανένα τμήμα των υπηρεσιών που του παρέχει η Xelixis.Net, όπως ο χώρος, τα e-mail ή η μεταφορά δεδομένων (bandwidth) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας (backups). Ο πελάτης δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να ανεβάσει (upload), κατεβάσει (download) ή αποθηκεύσει στον χώρο που του παρέχεται αρχεία που δεν έχουν άμεση σχέση με ό,τι είναι απαραίτητο για την λειτουργία της ιστοσελίδας του.

4.12 Κατά την παροχή της υπηρεσίας φιλοξενίας ιστοσελίδων και email στην υποδομή του Παρόχου, ο Πελάτης μπορεί και οφείλει να φορτώνει και να αποθηκεύει σε αυτούς μόνο όσα αρχεία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπού του.
Απαγορεύεται ρητά η αποθήκευση (μακροχρόνια ή προσωρινή) καθώς και η διακίνηση emails και αρχείων προσωπικών δεδομένων (φωτογραφίες, βίντεο, email, έγγραφα, βάσεις δεδομένων κ.τ.λ.), που δεν συνδέονται και δεν είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας του.

4.13 Ο πελάτης οφείλει να επιβλέπει το μέγεθος του χώρου που καταλαμβάνει αυτός και οι υπόλοιποι χρήστες του account του στους σκληρούς δίσκους του Παρόχου, έτσι ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια που έχουν οριστεί. Σε περίπτωση που ο χώρος που καταλαμβάνεται ξεπεράσει τα όρια, ο Πάροχος θα χρεώσει τον πελάτη για την χρήση των επιπλέον πόρων και διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει αρχεία ώστε να επανέλθει ο χρησιμοποιούμενος χώρος στα επιτρεπτά όρια. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους Dedicated Servers.

4.14 Είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίζει ότι ο κώδικας και οι εφαρμογές που είναι εγκατεστημένα στο λογαριασμό του είναι ασφαλή και τα δικαιώματα των καταλόγων και αρχείων είναι σωστά, ανεξάρτητα από τον τρόπο που έγινε η εγκατάσταση. Όπου είναι δυνατό, ο πελάτης πρέπει να βάζει στους καταλόγους και αρχεία δικαιώματα όσο το δυνατόν πιο περιοριστικά. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες που πραγματοποιούνται στον λογαριασμό του.

4.15 Είναι αποκλειστική ευθύνη του πελάτη να διατηρεί τα websites του πάντα ενημερωμένα σύμφωνα με τις τελευταίες εκδόσεις και να εφαρμόζει άμεσα security fixes και patches των εφαρμογών, plugins, modules, themes κ.λ.π. τα οποία έχει χρησιμοποιήσει για την κατασκευή και λειτουργία του website του.
Ο Πάροχος έχει δικαίωμα, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η ιστοσελίδα του Πελάτη έχει κενά ασφάλειας, δεν είναι ενημερωμένη με updates και security fixes, έχει παραβιασθεί ή/και είναι η αιτία δημιουργίας προβλημάτων στην παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας στους άλλους Πελάτες που βρίσκονται στον ίδιο server, να απενεργοποιήσει άμεσα και χωρίς προειδοποίηση την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Πελάτη, για την προστασία τόσο των εφαρμογών του Πελάτη, όσο και των εφαρμογών των άλλων Πελατών και γενικότερα των υποδομών φιλοξενίας.

Σε περίπτωση που ο Πάροχος προβεί σε μία τέτοια ενέργεια, ο Πελάτης θα ενημερώνεται σχετικά, το συντομότερο δυνατό. Η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο θα ενεργoποιείται μετά από διαβεβαίωση του πελάτη ότι προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες εξάλειψης του λόγου διακοπής.
Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση αποζημίωσης τόσο έναντι του Παρόχου όσο και έναντι τρίτων από τυχόν ζημίες προκληθούν εξ’αιτίας αμελείας του να διατηρεί ενημερωμένα τα websites του με security updates, patches και hotfixes και αναγνωρίζει ότι ο Πάροχος δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από διακοπή των παραπάνω υπηρεσιών.

4.16 Σε περίπτωση παραβίασης των ως άνω όρων αναφορικά προς το περιεχόμενο, τα δεδομένα, την χρήση, την ασφάλεια των εφαρμογών, ή/και αθέτηση των παραπάνω όρων χρήσης των υπηρεσιών, ο Πελάτης οφείλει να αποζημιώσει πλήρως τον Πάροχο και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημιά υποστεί αυτός και οφείλεται σε αγωγή ή/και απαίτηση για παραβίαση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων λόγω της χρήσης του περιεχομένου, των εφαρμογών και των δεδομένων που παρέχονται από τον Πελάτη σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση.

Περαιτέρω, σε περίπτωση κατά την οποία προκύψει ζημιά εις βάρος κάποιου τρίτου μέρους λόγω ανακρίβειας ή/και χρήσης του περιεχομένου, των εφαρμογών και δεδομένων που παρέχονται από τον Πελάτη, συμφωνείται ρητά ότι ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόλογος και ότι καμία ευθύνη δεν μπορεί να αναζητηθεί από τον Πάροχο.

Ο Πελάτης υποχρεούται να απέχει από κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει οποιουδήποτε είδους ζημία στον Πάροχο ή/και σε τρίτο ή/και την άσκηση αστικής ή/και ποινικής δίωξης εναντίον του Παρόχου ή/και τρίτου, άλλως υποχρεούται σε πλήρη αποκατάσταση κάθε ζημίας του Παρόχου ή /και του τρίτου.

4.17 Ο πελάτης πρέπει να χρησιμοποιεί έναν ασφαλή κωδικό πρόσβασης. Εάν ο κωδικός πρόσβασης που χρησιμοποιεί ο πελάτης είναι απλός, ο λογαριασμός μπορεί να ανασταλεί μέχρι να γίνει χρήση ενός πιο ασφαλή κωδικού πρόσβασης.

4.18 Οι λογαριασμοί Shared Hosting δεν επιτρέπεται να μεταπωλούνται σε τρίτους. Εάν επιθυμείτε τη μεταπώληση υπηρεσιών φιλοξενίας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε κάποιο πακέτο μεταπωλητών.

4.19 Ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να περιορίσει τον όγκο των μηνυμάτων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται από τους χρήστες, προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα των e-mail υπηρεσιών σε άλλα μέλη και να προστατεύσει τα συστήματα των υπολογιστών του. Ως διαχειριστής του εξοπλισμού και άλλων πόρων που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών, ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει την ηλεκτρονική επικοινωνία από άλλους φορείς στο διαδίκτυο.

 

5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

 

5.1. Ο Πάροχος κατά τον σχεδιασμό των υπηρεσιών του και την παροχή τους στον τελικό πελάτη, χρησιμοποιεί Κέντρα Δεδομένων (Datacenters), τα οποία λαμβάνουν υπόψιν τους όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφάλειας καθώς και τις απαιτήσεις του κανονισμού GDPR. Αυτό σημαίνει ότι έχουν εφαρμοστεί πολιτικές εσωτερικών διαδικασιών όπου διασφαλίζουν τις απορρέουσες από τον κανονισμό απαιτήσεις σε επίπεδο κεντρικής υποδομής.

5.2. Όλοι οι cloud servers βρίσκονται σε υποδομές, στις οποίες υπάρχει ελεγχόμενη πρόσβαση μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό και με μόνο σκοπό την διασφάλιση της ορθής λειτουργίας και της αδιάλειπτης παροχής υπηρεσιών.

5.3 Σχετικά με τους μηχανισμούς ασφαλείας και τα επίπεδα εξουσιοδότησης που υπάρχουν για πρόσβαση στην υποδομή, τηρούνται αυστηροί κανόνες ασφαλείας όπως αυτοί ορίζονται από τα πρότυπα ISO 27001 & 27017 κατά τα οποία είναι πιστοποιημένα τα Datacenters. Πιο συγκεκριμένα, μόνο συγκεκριμένα εξουσιοδοτημένα άτομα και για συγκεκριμένους λόγους έχουν πρόσβαση στους χώρους των Datacenters, οι οποίοι προστατεύονται με χρήση συναγερμού, access control, και σύστημα 24ωρης παρακολούθησης από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Aντίστοιχα, κανόνες ασφαλείας όπως προβλέπεται από τα πρότυπα ISO 27001 & 27017 εφαρμόζονται για την ηλεκτρονική πρόσβαση του προσωπικού στα συστήματα διαχείρησης της υποδομής.

5.4. Λειτουργεί μηχανισμός προστασίας για επαναφορά των συστημάτων σε περίπτωση αστοχίας των storages υπό την μορφή Disaster Recovery (DR).

5.5. Το σύνολο της κεντρικής υποδομής σε επίπεδο Host Servers, Network devices κ.λ.π. προστατεύεται με IDS/IPS συστήματα, με την συνδρομή anti-DDoS protection.

 

6. Ασφάλεια συναλλαγών

 

6.1 Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.Xelixis.Net διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Ο Πάροχος αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία, είναι ασφαλείς και απόρρητες.
Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος του Παρόχου επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

Αναγνώριση Πελάτη

6.2 Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά στοιχεία του Πελάτη. Δίνεται η δυνατότητα μεταβολής του Προσωπικού Μυστικού Κωδικού Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμεί ο Πελάτης. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία είναι ο πελάτης μέσω των ανωτέρω κωδικών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς του από τρίτα πρόσωπα. Ο κωδικός που χρησιμοποιεί ο Πελάτης θα πρέπει να είναι πάνω από 6 χαρακτήρες, με συνδυασμό γραμμάτων, αριθμών και συμβόλων. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίηση του Παρόχου. Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Το ηλεκτρονικό κατάστημα του Παρόχου με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες που παρέχει στον Πάροχο. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτει ο Πελάτης στη διάθεσή του Παρόχου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

Επικοινωνία

6.3 Ο πελάτης οφείλει να έχει πάντα τα προσωπικά στοιχεία και όλα τα στοιχεία επικοινωνίας του ( διεύθυνση, τηλέφωνο, email) ενημερωμένα και να ειδοποιεί τον Πάροχο για κάθε μεταβολή τους. H επικοινωνία και ενημέρωση του Παρόχου προς τον Πελάτη για θέματα που αφορούν στο account του (αναβαθμίσεις στους servers, λήξη – ανανέωση account κτλ) διεξάγεται μέσω email ή μέσω σχετικών ενημερωτικών σελίδων στο site του Παρόχου. Ο Πελάτης οφείλει να ελέγχει τακτικά το email που έχει ορίσει σαν κύριο email επικοινωνίας και τον δικτυακό τόπο του Παρόχου ώστε να ενημερώνεται για θέματα που αφορούν το λογαριασμό του. Το email επικοινωνίας δεν πρέπει να είναι κάποιο email το οποίο διατηρεί στους servers του παρόχου.
Απόρρητο Συναλλαγών

6.4 Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον πελάτη/συνδρομητή του Παρόχου είναι εμπιστευτικές και ο Πάροχος έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο όταν κρίνεται αναγκαίο μέσα στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:
α. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση αιτήσεων.
β. Ο Πάροχος δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τον πελάτη ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.
γ. Στην περίπτωση που ο Πάροχος χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων του, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.
δ. Ο πελάτης μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για αυτόν καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορεί να τεκμηριώσει την ύπαρξη λάθους.
ε. Για ασφάλεια, ο Πελάτης θα πρέπει να χειρίζετε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.
ζ. H ηλεκτρονική διεύθυνση του Πελάτη χρησιμοποιείται από την Xelixis.Net για την αποστολή ενημερωτικών emails-newsletters σχετικά με τον Πάροχο και με τυχόν νέες προσφορές ή εκπτώσεις. που παρέχονται από αυτήν. Στην περίπτωση που ο Πελάτης δεν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά emails αυτής της μορφής, μπορεί να διαγραφεί από τη λίστα επαφών πατώντας στο σύνδεσμο-link που βρίσκεται στο τέλος κάθε ενημερωτικού email-newsletter.

 

7. Τιμολόγηση και Διακοπή Υπηρεσιών/Συμφωνητικού

 

Πολιτική τιμών

7.1 Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων είναι σε ευρώ και δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Η πληρωμή των υπηρεσιών και προϊόντων γίνεται προκαταβολικά. Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Ευνόητο είναι ότι ο πελάτης καταβάλλει πάντοτε το τίμημα το οποίο αναγράφεται στους οικείους τιμοκαταλόγους γι′ αυτό το προϊόν ή την υπηρεσία κατά το χρόνο παραγγελίας.

7.2 Ο Πάροχος έχει δικαίωμα να προσφέρει πακέτα ή προσφορές που θα έχουν ευνοϊκότερους όρους ή τιμές από αυτούς που υπήρχαν όταν ο πελάτης αρχικά αγόρασε υπηρεσίες από τον Πάροχο. Αυτές οι αλλαγές τιμών και όρων δεν επηρεάζουν τις υπάρχουσες τιμές των μερών.

7.3 Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή τους πόρους και τις τιμές των υπηρεσιών φιλοξενίας που προβάλλονται στο site του παρόχου.

7.4 Τα κουπόνια έκπτωσης ισχύουν μόνο κατά την αρχική αγορά και δεν επηρεάζουν την τιμή ανανέωσης κάποιας υπηρεσίες ή προϊόντος.

7.5 Ο Πελάτης έχει την δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών του και μέσω Paypal. Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται αφού προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητας της. Ο πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας.

7.6 Ο πελάτης έχει την δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών του μέσω κατάθεσης σε τραπεζικούς λογαριασμούς που εμφανίζονται κατά την παραγγελία της υπηρεσίας. Σε αυτή την περίπτωση ο Πελάτης οφείλει να πληρώσει τυχόν προμήθειες των τραπεζών και να ενημερώσει τον Πάροχο για τον αριθμό της συναλλαγής κατάθεσης και το κατάστημα της τράπεζας που έκανε την κατάθεση. Η ενημέρωση γίνεται με email στο sales@xelixis.net
Διακοπή Υπηρεσιών/Συμφωνητικού

7.7 Το παρόν συμφωνητικό μπορεί να διακοπεί από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων, χωρίς αιτία. Ο Πάροχος δεν υποχρεούται σε επιστροφή του συμφωνημένου ποσού για το χρονικό διάστημα που απομένει από την ημέρα της διακοπής έως την κανονική λήξη της σύμβασης σε περίπτωση που την διακοπή ζητήσει ο πελάτης ή το συμφωνητικό διακοπεί από τον Πάροχο σε περίπτωση παραβάσεως των όρων της από τον πελάτη.

7.8 Εάν ο Πελάτης δηλώσει ότι δεν επιθυμεί τη συνέχιση των υπηρεσιών, τότε ο Πάροχος διακόπτει τη λειτουργία του web site του Πελάτη και το διαγράφει από τους servers της, χωρίς άλλη ειδοποίηση.

7.9 Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, να τερματίσει ή να θέσει σε διαθεσιμότητα τις υπηρεσίες που παρέχει προς τον Πελάτη κατά βούληση, με ή χωρίς προειδοποίηση, και δεν θα είναι υπεύθυνη για επιπτώσεις, θετικές ή αρνητικές, που είναι αποτέλεσμα του τερματισμού ενός web site από έναν server της ή τερματισμό κάποιας άλλης υπηρεσίας. Η επαναφορά των αρχείων σε λογαριασμό φιλοξενίας ιστοσελίδων χρεώνεται.

7.10 Στην περίπτωση που ο Πελάτης διατηρεί ανεξόφλητο μία ή περισσότερες υπηρεσίες στο λογαριασμό του, τότε ο Πάροχος έχει το δικαίωμα αναστολής, διακοπής ή διαγραφής όλων των domain του ή των λογαριασμών φιλοξενίας, εξοφλημένων ή όχι, χωρίς την υποχρέωση παροχής αντιγράφων ασφαλείας (back up) στον Πελάτη.

7.11 Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει έναν λογαριασμό, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων και του περιεχομένου, για οποιονδήποτε λόγο, ανά πάσα στιγμή. Ο Πελάτης συμφωνεί να διατηρεί εφεδρικά αντίγραφα (backup) όλων των αρχείων, emails και βάσεων δεδομένων που φιλοξενεί στον Πάροχο και συμφωνεί ότι ο Πάροχος δεν θα έχει καμία ευθύνη για την απώλεια δεδομένων. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την δημιουργία και διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων του.

7.12 Ο Πελάτης εφ’ όσον δεν επιθυμεί περαιτέρω τις υπηρεσίες του Παρόχου θα πρέπει να το δηλώσει με την αποστολή σχετικού email στο sales@xelixis.net

7.13 Σε περίπτωση μη έγκαιρης πληρωμής ή σε περίπτωση που είναι αδύνατη η χρέωση της πιστωτικής κάρτας του πελάτη, οι Υπηρεσίες μας είναι προγραμματισμένες να διακόπτονται αυτόματα μετά την λήξη της συνδρομής.

7.14 Σε περίπτωση μη διαθέσιμου υπολοίπου στην κάρτα του Πελάτη τη στιγμή της προσπάθειας χρέωσης του ποσού στην κάρτα του Πελάτη (για τη συγκεκριμένη υπηρεσία) οι Υπηρεσίες του Παρόχου είναι προγραμματισμένες να διακόπτονται αυτόματα μετά την λήξη της συνδρομής.

 

8. Ανανέωση Υπηρεσιών

 

8.1 Σε περίπτωση εξόφλησης της συνδρομής με κατάθεση στην τράπεζα, ο Πελάτης οφείλει να πληρώσει τυχόν προμήθειες των τραπεζών και να ενημερώσει τον Πάροχο για τον αριθμό της συναλλαγής κατάθεσης και το κατάστημα της τράπεζας που έκανε την κατάθεση τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες πριν την λήξη της συνδρομής. Η ενημέρωση γίνεται με email στο sales@xelixis.net.

8.2 Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να ελέγξει ότι ο Πάροχος έλαβε την ειδοποίηση της εξόφλησης της συνδρομής του κι ενεργοποίησε/ανανέωσε τις υπηρεσίες για τις οποίες πλήρωσε. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πάροχος δεν δύναται να εξακριβώσει τα στοιχεία εξόφλησης υπολοίπου από ανανέωση υπηρεσιών (πχ μή παράδοσης του email ενημέρωσης στον Πάροχο) τότε ο Πάροχος διακόπτει τη λειτουργία της υπηρεσίας του Πελάτη, χωρίς καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν ζημίες ή βλάβες που προκληθούν από τον τερματισμό/διακοπή των υπηρεσιών της προς τον Πελάτη.

 

9. Πρόσθετα Τέλη

 

9.1 Ο Πάροχος δεν είναι υπεύθυνος για όποιους φόρους ή τέλη πρέπει να πληρωθούν σε οποιαδήποτε χώρα και σύμφωνα με οποιαδήποτε φορολογική νομοθεσία και αφορούν συναλλαγές που γίνονται από τον Πελάτη μέσω του προσφερόμενου διακομιστή. Ο πελάτης συμφωνεί ότι έχει την πλήρη ευθύνη για τους φόρους ή τέλη ή αμοιβές που σχετίζονται με την χρησιμοποίηση του server ή τα προϊόντα ή υπηρεσίες που διαθέτει ή τις συναλλαγές που πραγματοποιεί.

 

10. Περιορισμός Ευθύνης – Εξασφάλιση – Αποζημίωση

 

10.1 Ο Πάροχος καταβάλει σημαντικές προσπάθειες, ώστε ο δικτυακός τόπος http://www.Xelixis.Net να συμπεριλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Εντούτοις, δεν δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, χρονική εγγύτητα και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται και κατά συνέπεια δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη.

10.2 Ο Πελάτης συμφωνεί ότι θα υπερασπιστεί έναντι παντός δικαστηρίου, θα εξασφαλίσει, θα κρατήσει μακριά από κάθε κίνδυνο, από όλες τις απαιτήσεις, απώλειες, χρηματικές διεκδικήσεις και ευθύνες, τον Πάροχο και θα τον καλύψει έναντι κάθε χρηματικού κόστους συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών των δικηγόρων, επίσης θα την καλύψει από οποιαδήποτε υπόθεση ή διεκδίκηση λόγω ζημίας ή βλάβης ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας εγείρει o ίδιος ή ο οποιοσδήποτε τρίτος εναντίον του Παρόχου ή του Πελάτη εξαιτίας των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών ή άλλων πράξεων του Πελάτη ή περιεχομένων και πληροφοριών που κινήθηκαν μέσω του server του Παρόχου ή λόγω δυσλειτουργίας οποιουδήποτε διακομιστή μας, με ή χωρίς τη συναίνεση του Πελάτη ή συνεργαζόμενου με αυτόν προσώπου.

10.3 Επιπροσθέτως ο Πελάτης ρητώς δηλώνει και δεσμεύει δια της παρούσας ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά του Παρόχου οιαδήποτε αγωγή, αξίωση, ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία και πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους του οιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούτε όπως αφενός παρέμβει στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου αποζημιώσει πλήρως τον Πάροχο, σε περίπτωση κατά την οποία η τελευταία υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οιασδήποτε άλλης δαπάνης.

 

11. Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr και διεθνών .tlds

 

11.1 Ο πελάτης/χρήστης και/ή μελλοντικός ιδιοκτήτης ονομάτων χώρου πρέπει να αναγνώσει, να κατανοήσει και να συμφωνήσει με τον Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου και όλες τις τροποιήσεις αυτού. Στην σελίδα της ΕΕΤΤ http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DomainNames/Regulations.html υπάρχουν όλα τα κανονιστικά κείμενα και τυχόν τροποιήσεις αυτών. Οι κατοχυρώσεις ονομάτων χώρου .gr γίνονται από προσωπικό του παρόχου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μετά την αίτηση κατοχύρωσης και την ολοκλήρωση της πληρωμής.

11.2 Δεν έχουμε καμία ευθύνη εάν κατά τη διαδικασία της παραγγελίας σας και πριν την εξόφληση της, το domain που έχετε επιλέξει καταχωρηθεί από κάποιον άλλο, από τη στιγμή που από την πλευρά μας, ολοκληρώνουμε την κατοχύρωση μετά την επιβεβαίωση της πληρωμής σας. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, μπορείτε να αναζητήσετε και κατοχυρώσετε κάποιο άλλο domain.

 

12. Αποδοχή Όρων Χρήσης

 

12.1 Οι παρόντες όροι χρήσεως του δικτυακού τόπου www.Xelixis.Net και των παρεχόμενων υπηρεσιών ιστοφιλοξενίας (shared hosting), συντάσσονται με βάση το σύνολο των κανόνων δικαίου της Ελληνικής επικράτειας, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω όρων χρήσεως ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων.

12.2 Οι συνδρομητές των υπηρεσιών του Παρόχου θα πρέπει να έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

12.3 Από τη χρήση των ιστοσελίδων www.Xelixis.Net και των υπηρεσιών της Xelixis.Net τεκμαίρεται, ότι συμφωνείτε με όλους τους όρους που αναγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα και η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από την χρήση των υπηρεσιών μας και την υποβολή οιασδήποτε παραγγελίας υπηρεσιών ή προϊόντων κι επιπροσθέτως η σύμφωνη γνώμη σας καθώς και η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των αναγραφόμενων όρων, εκφράζεται, πιστοποιείται και δηλώνεται υπεύθυνα με τη χρήση της παρουσίασης ή/και το πάτημα του ποντικιού στο link “Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους Όρους Χρήσης” και σε οποιοδήποτε άλλο link μπορεί να οδηγήσει σε παραγγελία υπηρεσίας ή χρήση των ιστοχώρων του Παρόχου, και θεωρείται ως η υπογραφή σας στο παρόν κείμενo.

12.4 Ο Πάροχος παρέχει στον πελάτη Λογισμικό Τρίτων ανάλογα με το πακέτο φιλοξενίας που παραγγέλθηκε. Η όροι άδειας χρήσης που διέπουν τη χρήση του λογισμικού τρίτων μπορεί να διαφέρουν από τους όρους χρήσης της Xelixis.Net. Οι πελάτες του Παρόχου δεσμεύονται από όλους τους όρους των αδειών που σχετίζονται με το λογισμικό τρίτων και θα πρέπει να τους αποδεχτούν. Η παροχή και προσφορά λογισμικού τρίτων δεν αποτελεί μέρος του λογισμικού του Παρόχου. Ο Πάροχος δεν μπορεί να παρέχει υποστήριξη ή εγγυήσεις σχετικά με τη χρήση και τη λειτουργικότητα του εν λόγω λογισμικού τρίτων.

12.5 Κάθε ηλεκτρονική παραγγελία υπηρεσιών αποστέλλεται στον Πάροχο μέσω Internet, εάν και μόνο αν ο Πελάτης έχει προηγουμένως αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους προαναφερθέντες όρους συμφωνίας, σαν μία επιπλέον απόδειξη ότι ο Πελάτης έλαβε πλήρη γνώση των όρων και συμφώνησε ανεπιφύλακτα με αυτούς.

12.6 Ο Πελάτης συμφωνεί ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση αυτής της παρουσίασης, εφαρμογή θα έχουν οι νόμοι του Ελληνικού κράτους κι αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση αυτών θα είναι τα Δικαστήρια Πατρών. Ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να τροποποιεί χωρίς ειδοποίηση τους Όρους Χρήσης του Συμφωνητικού Παροχής των Υπηρεσιών. Η τελευταία έκδοση των όρων βρίσκεται στην διεύθυνση http://xelixis.net/όροι-χρήσης-υπηρεσιών

12.7 Οι όροι που περιέχονται στο παρόν αντικαθιστούν κάθε άλλη συμφωνία ή διαπραγμάτευση μεταξύ του Πελάτη και τον Πάροχο, προφορική, γραπτή ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δηλώσεων από κάποιον εκπρόσωπο του Παρόχου.